Menu

Onze visie

Vertrekkende vanuit de aanwezige omgeving en de persoonlijke wensen van de opdrachtgever formuleren we samen een concept

Dit concept trachten we te vertalen in een “persoonlijke architectuur”.
Een architectuur waarin volgende kernwoorden centraal staan: functionaliteit, ruimtelijkheid, logische structuur, duurzaamheid en budget.

Info < Terug naar homepage

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten
Vlaamse Raad Tour & Taxis
Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel België

Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).
Goedgekeurd bij art. 1 K.B. 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985).
Officiële Duitse vertaling: K.B. 28 februari 1999 (B.S., 27 oktober 1999 (eerste uitg.)).

Over ons bureau

Het bureau van architect Annelies Sels is gevestigd in Geel. Het bureau richt zich vooral op particuliere woningen (zowel nieuwbouw als renovatie) en meergezinswoningen, maar kantoren, handel en openbare projecten maken ook vaak deel uit van de opdrachten. 


Het bureau focust zich op een persoonlijke aanpak van de projecten, zowel in de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. Reeds vanaf het eerste gesprek met de bouwheer wordt een 'persoonlijk kader' gecreëerd 'op maat van de bouwheer', wat de rode draad vormt in het verdere verloop van het project : ontwerp - detailraming - aanvraag - aanbesteding - uitvoering - opvolging - oplevering. 
 

Hoe we te werk gaan

Stap 1: Ontwerpfase

Vanaf de ontwerpfase wordt er naar een optimale compromis gestreefd  tussen een mooie hedendaagse architectuur, functionaliteit, duurzaamheid, geldende normen en wettelijke energie-eisen … hierbij steeds rekening houdende met het budget van de bouwheer.

Stap 2: Uitvoering

In de uitvoeringsfase wordt maximaal gestreefd naar een goede verhouding prijs-kwaliteit, door de bouwheer mee te adviseren in de juiste keuze van bouwpartners en aannemers. 

Stap 3: Expertises

Om een totaalpakket aan te bieden naar de bouwheer heeft het bureau een samenwerking met vaste partners voor EPB-verslaggeving, studie stabiliteit en veiligheidscoördinatie.

Stap 4: Oplevering

Het eindresultaat is een uniek project waarin de bouwheer zijn persoonlijke bouwwensen kan "beleven" in de ruimste zin van het woord.